Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Tema 3. Mercat de treball i seguretat social

Tema 3. Mercat de treball i Seguretat Social
Títol Responsable Entitat sol·licitadora Any
d'execució
Baixada
del fitxer

El sistema de protecció per desocupació i la durada efectiva dels episodis de desocupació. Investigació

Carlos García Serrano Equip d'investigació  2012 PDF

El sistema de protecció per desocupació i la durada efectiva dels episodis de desocupació. Resum executiu

Carlos García Serrano Equip d'investigació  2012 PDF

Incertesa d'ocupació i jubilació a Espanya. Anàlisi comparada i avaluació de reformes. Investigació

Sergi Jiménez Martín Equip d'investigació  2012 PDF

Incertesa d'ocupació i jubilació a Espanya. Anàlisi comparada i avaluació de reformes. Resum executiu

Sergi Jiménez Martín Equip d'investigació  2012 PDF

Trajectòries laborals dels jóvens i manteniment de la protecció social. Una anàlisi comparada. Resum executiu

Silvia Luque Delgado  Equip d'investigació  2011  PDF

Trajectòries laborals dels jóvens i manteniment de la protecció social. Una anàlisi comparada. Investigació

Silvia Luque Delgado  Equip d'investigació  2011  PDF

Estudi sobre la contractació indefinida i els seus costos en el marc de relacions laborals actual i les seues conseqüències per a la Seguretat Social. Resum executiu

Inmaculada Cebrián López  Equip d'investigació  2011 PDF

Estudi sobre la contractació indefinida i els seus costos en el marc de relacions laborals actual i les seues conseqüències per a la Seguretat Social. Investigació

Inmaculada Cebrián López  Equip d'investigació  2011  PDF 

Avaluació macroeconòmica dels programes de foment de la faena indefinida a partir de dades dels servicis públics de faena i de l'MCVL. Investigació

Inmaculada Cebrián López Equip d'investigació 2010 PDF

Vides laborals i tipus de contractes II: col·lectius en risc. Resum executiu

Pablo de Pedraza García

Equip d'investigació 2010 PDF

Vides laborals i tipus de contractes II: col·lectius en risc. Investigació

Pablo de Pedraza García

Equip d'investigació 2010 PDF

El sistema social espanyol en un marc de flexiseguretat. Anàlisi comparada d'algunes experiències europees i lliçons per al cas espanyol. Resum executiu

Santos Miguel Ruesga Benito Equip d'investigació 2010 PDF

El sistema social espanyol en un marc de flexiseguretat. Anàlisi comparada d'algunes experiències europees i lliçons per al cas espanyol (cap. 1-8) Investigació

Santos Miguel Ruesga Benito Equip d'investigació  2010  PDF

El sistema social espanyol en un marc de flexiseguretat. Anàlisi comparada d'algunes experiències europees i lliçons per al cas espanyol (annexos) Investigació

Santos Miguel Ruesga Benito  Equip d'investigació   2010 PDF

Salaris i jubilació anticipada: són els treballadors grans "cars"? Investigació

Melchor Fernández Fernández  Universitat de Santiago de Compostel·la  2009  PDF

Canvis al mercat laboral espanyol. La incorporació de la dona al mercat laboral: factors determinants a escala geogràfica, professional i per activitats en el sistema de la Seguretat Social.  Investigació

Ana Vicente Merino i Timoteo Martínez Aguado  Universitat Complutense de Madrid  2009 PDF

Informe per a l'elaboració d'una llei de foment de l'economia social. Investigació

José Luis Monzón Campos  CIRIEC España   2009 PDF

El sistema espanyol de protecció per desocupació: equitat, eficiència i perspectives (1). Investigació

Luis Toharia Cortés  Universitat d'Alcalá de Henares  2009  PDF

El sistema espanyol de protecció per desocupació: equitat, eficiència i perspectives (2). Investigació

Luis Toharia Cortés   Universitat d'Alcalá de Henares 2009 PDF

Anàlisi sobre canvis normatius necessaris per a cooperatives i societats laborals per a la seua adaptació al nou escenari econòmic. Investigació

Elena Valiñani   CEPES  2009 PDF

Protecció i flexiguretat: la modernització dels servicis públics de faena. Investigació

Amparo Serrano Pasqual  Universitat Complutense de Madrid  2009 PDF

L'ocupació després de la incapacitat permanent: trajectòries laborals i patrons d'eixida del mercat de treball. Investigació

 M. Begoña Cueto Iglesias Universitat d'Oviedo   2009 PDF

El treballador autònom davant la prestació per cessament d'activitat. Investigació

Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas  Fundació General de la Universitat Complutense de Madrid  2009 PDF

Vides laborals i tipus de contractes. Investigació

Rafael Muñoz de Bustillo  Universitat de Salamanca  2009 PDF

Millores convencionals en la regulació de la jornada de treball amb motiu de la maternitat o paternitat dels treballadors. Anàlisi dels convenis col·lectius d'empresa d'àmbit nacional (1). Investigació

 Carmen Viqueira Pérez Universitat d'Alacant  2009 PDF

Millores convencionals en la regulació de la jornada de treball amb motiu de la maternitat o paternitat dels treballadors. Anàlisi dels convenis col·lectius d'empresa d'àmbit nacional (2). Investigació

 Carmen Viqueira Pérez Universitat d'Alacant   2009 PDF

Relacions de gènere, maternitat, coresponsabilitat familiar i polítiques de protecció familiar a Espanya en el context europeu. Investigació

Almudena Moreno Mínguez   Universitat de Valladolid 2009 PDF

L'impacte de la maternitat i la paternitat en la faena i ús de prestacions a la Seguretat Social a Espanya. Investigació

Lluís Fraquer Villardebo  Universitat Autònoma de Barcelona  2008  PDF

El paper de l'educació en l'accés de la dona al mercat de treball. Nous reptes per al sistema de protecció social (1). Investigació

 M. Josefa Cabello Martínez  Universitat Complutense de Madrid 2008 PDF

El paper de l'educació en l'accés de la dona al mercat de treball. Nous reptes per al sistema de protecció social (2). Investigació

M. Josefa Cabello Martínez  Universitat Complutense de Madrid   2008 PDF

Factors i indicadors de vulnerabilitat en la conciliació de la faena i la família (1). Investigació

 Rocío Treviño Maruri Centre d'Estudis Demogràfics  2008  PDF

Factors i indicadors de vulnerabilitat en la conciliació de la faena i la família (2). Investigació

Rocío Treviño Maruri  Centre d'Estudis Demogràfics  2008 PDF

L'efecte de les bonificacions de les cotitzacions a la Seguretat Social per a l'ocupació en l'afiliació a la Seguretat Social: un intent d'avaluació macroeconòmica, microeconòmica i institucional. Investigació

 Luis Toharia Cortés  Universitat d'Alcalá de Henares  2008 PDF

Condicions laborals dels treballadors immigrants a Espanya. Investigació

José Félix Tezanos Tortajada 

Grup Estudis Tendències Socials. UNED 

 2007 PDF

Efectes de les polítiques regionals de foment de la faena indefinida sobre la transició a una faena fixa, la seua durada i el salari en el mercat de treball espanyol durant el període 1995-2004.

 Yolanda Sanz Rebollo Universitat Pablo Olavide   2007 PDF

Les millores voluntàries en la negociació col·lectiva actual (1). Investigació

Carolina Gala Durán  Universitat Autònoma de Barcelona  2007 PDF

Les millores voluntàries en la negociació col·lectiva actual (2). Investigació

 Carolina Gala Durán Universitat Autònoma de Barcelona  2007  PDF

La negociació col·lectiva i la protecció social. Investigació

Antonio Vicente Sempere Navarro Universitat Rey Juan Carlos   2007 PDF

La negociació col·lectiva com a factor determinant en la millora de la protecció social: individualització i impacte de les clàusules reguladores de les prestacions de l'ocupador que hi incidixen. Investigació

Ana Isabel González Rodríguez  UGT. Euskadi   2007  PDF

Estudi quantitatiu de l'impacte de les bonificacions sobre l'ocupació. Investigació

Jesús Clemente López   Economic Strategic and Iniciatives, SL.  2007  PDF

La protecció social plasmada en les clàusules dels convenis col·lectius vigents (estatutaris i extraestatutaris) d'empresa i supraempresarials (provincials, autonòmics o estatals). Investigació

Francisco López-Tarruella Martínez  Universitat d'Alacant  2007 PDF

La protecció social en les relacions laborals extraterritorials. Investigació

Manuel Correa Carrasco  Universitat Carlos III   2006 PDF

La protecció per desocupació dels treballadors de més edat. Investigació

Alfonso Alba Ramírez  Universitat Carlos III 2006  PDF

Protecció social i mercat de treball. El paper de les ETT en la millora de l'ocupabilitat de jóvens de baixa qualificació (1). Investigació

M. Josefa Cabello Martínez Universitat Complutense de Madrid 2006 PDF

Protecció social i mercat de treball. El paper de les ETT en la millora de l'ocupabilitat de jóvens de baixa qualificació (2). Investigació

M. Josefa Cabello Martínez Universitat Complutense de Madrid 2006 PDF

La discriminació salarial i segregació laboral dels immigrants. Identificació d'espais laborals prioritaris per a la intervenció en matèria de protecció social. Investigació

M. José Álvaro Hidalgo Universitat de Castella-la Manxa 2006 PDF

Anàlisi de la reduïda fecunditat i la reduïda ocupació femenina en els règims de benestar del sud d'Europa. Investigació

Almudena Moreno Mínguez Universitat de Valladolid 2006 PDF
Complementary Content
${loading}