Informació lingüística

Benvingut a la Pàgina Web de la Seguretat Social, on trobarà tota la informació i documentació disponible en estos moments.

El Web de la Seguretat Social té com objectiu arribar al major nombre de persones i, per tant, la seua política lingüística es basa en brindar al ciutadà l'accés al major volum de continguts traduïts possible.

Com és necessari que els continguts del Web de la Seguretat Social s'oferisquen amb caràcter immediat, sempre els trobarà disponibles en la seua versió en castellà. Addicionalment, i a fi de complir l'objectiu esmentat, des de l'any 2005 s'ofereix, a més, informació traduïda a sis llengües: les quatre llengües cooficials, anglés i francés.

L'elevat volum de continguts per a traduir i l'actualització periòdica d'alguns d'ells fan que la seua incorporació en les llengües esmentades siga progressiva i que el propòsit del Web de la Seguretat Social siga aconseguir el nivell màxim de continguts disponibles en les diferents llengües del Portal.

Hi ha continguts, com la secció denominada "Normativa" (on es troben les normes relacionades amb el funcionament i competències de la Seguretat Social), que no són objecte de traducció per raons de seguretat jurídica i es publiquen en el Web de conformitat amb la seua literalitat al BOE.

La forma de seleccionar la llengua és la següent:

A les pàgines on siga possible la navegació en idiomes distints del castellà, es mostrarà en l'angle superior dret del Web un desplegable per a la selecció de la llengua de navegació, tal com es mostra:

Quan polse cada una de les opcions es mantindrà la navegació en la llengua seleccionada durant tota la sessió, sempre que els continguts estiguen traduïts. De no disposar de traduccions en la llengua seleccionada, es proporcionarà al ciutadà l'opció de visualitzar-ho en castellà.

Complementary Content
${loading}