MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Prestacions/Pensions de treballadors  » Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu


Podeu anar a la secció Tràmits i gestions per veure'n una versió simplificada.

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball per tenir cura del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que pateixen els interessats en haver de reduir la seva jornada laboral, amb la consegüent disminució de salari, per la necessitat de tenir cura de manera directa, contínua i permanent dels fills o menors a càrrec, durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Aquesta prestació està inclosa dins l'acció protectora del Sistema de la Seguretat Social des de l'1-1-2011 i no és aplicable als funcionaris públics, els quals es regeixen pel que estableix l'art.49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal