Información Económico Financeira

Logotipo da Intervención Xeral da Seguridade Social

O artigo 125.3 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Presupostaria, establece que a Intervención Xeral da Seguridade Social ten encomendadas as funcións directivas e xestoras da contabilidade pública no ámbito da Seguridade Social, co fin de que esta permita o cumprimento dos fins de xestión, control e de análises e información establecidos no artigo 120, así como solicitar a presentación das contas e demais documentos que deberán render as entidades do sistema ao Tribunal de Contas.


Complementary Content
${loading}