Prestación económica por fillo ou menor a cargo en réxime de acollemento familiar permanente ou garda con fins de adopción

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións   para ver unha versión simplificada.

Consiste nunha asignación económica por cada fillo  menor de 18 anos ou maior da devandita idade e que estea afectado por  unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65 %, a cargo do beneficiario, calquera que sexa a natureza legal da filiación, así como polos menores ao seu cargo en réxime de acollemento familiar, permanente ou garda con fins de adopción.

Complementary Content
${loading}