Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera

Resultados de la búsqueda

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

Sartu nahi duzun orria ez dago zuk aukeratutako hizkuntzan eskuragarri. Barkatu eragozpenak.
Eskuragarri dauden hizkuntzak: Castellano

5. Zer gertatzen da nire eskaerarekin beharrezko dokumenturen bat bidaltzea ahaztu badut?

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (INSS) zurekin harremanetan jarriko da zure eskaera ebazteko behar duzun dokumentazioa emateko eta aurkezteko epea emateko.

Kudeaketak arintzeko, oso garrantzitsua da zure eskaeran telefono-zenbaki bat edo helbide elektroniko bat adieraztea, zurekin harremanetan jarri ahal izateko, zure ohiko etxeko helbideaz gain.


11. Bizikidetza-unitateko kide guztiek izan behar al dute legezko egoitza Espainian?

Bai, onuradun indibiduala izan nahiz bizikidetza-unitate bateko kidea izan, guztiek egiaztatu behar dute Espainian legez eta benetan egoitza dutela, jarraian eta etenik gabe, eskaera aurkeztu aurreko urtean, gutxienez, honako hauek izan ezik:

  • Jaiotzagatik, adopzioagatik, adoptatzeko edo familia harrera iraunkorrerako zaintzagatik bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak.
  • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak.

12. Espainiako egoiliarra izateari uzten diot atzerrira joaten banaiz?

Espainian ohiko egoiliar izaten jarraituko duzu, nahiz eta atzerrian 90 egun baino gehiagoko egonaldiak izan urte natural bakoitzean, edo egonaldien arrazoi justifikatua eritasuna bada.

Bizikidetza-unitateko edozein kideren atzerrirako bidaia eta egonaldia Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari (INSS) jakinarazi behar zaio aldez aurretik, haren iraupena adierazita.

INSSri  hiru hilabetetik gorako bidaien edo joan-etorrien berri emateko betebeharra betetzen ez bada, prestazioaren ordainketa eten egingo da. Horrek ez du esan nahi bidezko zehapenak jarri behar ez direnik eta jasotako prestazioak itzuli behar ez direnik.

13. Nola ordaintzen da prestazioa?

Prestazioa hilero ordainduko da, prestazioaren titularraren kontu batera banku-transferentziaren bidez.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera besterenezina da. Ezin izanen da obligazioen berme gisa eskaini, ez eta osorik edo partzialki laga, ez konpentsazio edo deskontu gisa, ez atxikipen edo bahitura gisa ere, INSSk ordainketetan egin ditzakeen konpentsazioak izan ezik, jaso beharreko zenbatekoak finkatzeko irizpideen eta baldintzen arabera zegozkien zenbatekoak baino handiagoak jaso baditu.

15. Jaso al dezaket ardurapeko seme-alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoa eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera?

Bi prestazioak bateraezinak dira.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen errege lege-dekretua indarrean sartzen denetik aurrera, ezin izango da beste eskaerarik aurkeztu seme-alaba edo adingabe bakoitzeko Gizarte Segurantzaren sistemaren konturako esleipen ekonomikorako, zeina iraungi egingo baita. Hala ere, seme edo alaba edo adingabe bakoitzeko esleipen ekonomikoaren eskaera alarma-egoeran zehar aurkeztu ezin izan baduzu, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera indarrean sartu eta hurrengo hogeita hamar egun naturalen barruan aurkeztu ahal izango duzu, baldin eta agerian adierazten badiguzu zein egunetan aurkeztu nahi zenuen.

Gaur egun prestazio hori jasotzen ari bazara, baliteke INSSk, ekainaren bigarren hamabostaldian, ofizioz jakinaraztea prestazio hori bizitzeko gutxieneko diru-sarrera minimora aldatu dela. Entitate kudeatzaileak zure familia unitateari buruz dituen datuen arabera bizitzeko gutxieneko diru-sarrera berdina edo handiagoa bada, aldaketa hori egingo da da. Halere, prestazioa mantentzea aukeratu ahal izango duzu; hartara, INSSri erabaki hori jakinarazi beharko diozu, prestazio aldaketaren jakinarazpena etxean jasotzen duzunean.


16. Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuraduna banaiz, ordaindu behar al dut sendagaien ekarpena?

Ez, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak salbuetsita daude erabiltzaileek prestazio farmazeutiko anbulatorioari egin beharreko ekarpenetik.


Complementary Content
${loading}