Ingrés Mínim Vital

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

5. Què passa si he oblidat enviar, amb la sol·licitud, algun document necessari?

Des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ens hi posarem en contacte per indicar-vos la documentació necessària per resoldre la vostra sol·licitud i donar-vos un termini per presentar-la.

Per agilitar les gestions, és molt important que ens indiqueu a la sol·licitud un número de telèfon o adreça electrònica per poder comunicar-nos amb vós, a més de l’adreça del vostre domicili habitual.


11. Tots els membres de la unitat de convivència han de tenir residència legal a Espanya?

Sí, tant si es tracta d’un beneficiari individual com dels membres d’una unitat de convivència, tots han d’acreditar residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior a presentar la sol·licitud, excepte:

  • Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Les dones víctimes de violència de gènere.

12. Perdo la meva condició de resident a Espanya si viatjo a l’estranger?

La residència habitual a Espanya es manté encara que hi hagi estades a l’estranger que no superin els 90 dies cada any natural o siguin degudes a causes justificades de malaltia.

La sortida i estada a l’estranger de qualsevol membre de la unitat de convivència s’ha de comunicar prèviament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per indicar-ne la durada.

L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’INSS les absències o desplaçaments  superiors a tres mesos donaran lloc a la suspensió del pagament de la prestació, sens perjudici que comporti les sancions oportunes i l’obligació de reintegrar les prestacions percebudes.

13. Com es paga la prestació?

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, retenció o embargament, tret de les compensacions que es puguin fer en els pagaments per l’INSS en cas d’haver percebut quanties superiors a les que corresponguessin d’acord amb els criteris i requisits de fixació dels imports a percebre.

15. Puc percebre l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec i l’ingrés mínim vital?

Ambdues prestacions són incompatibles.

A partir de l’entrada en vigor del reial decret llei pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, no es podran presentar altres sol·licituds per a l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social que quedarà a extingir. No obstant això, si no vau poder presentar la sol·licitud d’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, durant el període de l’estat d’alarma la podreu presentar durant els trenta dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital, sempre que ens indiqueu expressament la data en què teníeu intenció de presentar-la.

Si esteu percebent actualment l’assignació esmentada, és possible que l’INSS durant la segona quinzena de juny us comuniqui d’ofici la conversió d’aquesta assignació a l’ingrés mínim vital. Aquesta conversió es realitzarà sempre que, d’acord amb les dades de què disposa l’Entitat Gestora sobre la vostra unitat familiar, l’import de l’ingrés mínim vital sigui igual o més favorable. No obstant això, podreu optar per mantenir l’assignació econòmica comunicant a l’INSS la vostra decisió, una vegada rebeu la comunicació de conversió entre prestacions que se us enviï al domicili.


16. Si soc beneficiari de l’ingrés mínim vital, he de pagar l’aportació per als medicaments?

No, les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital es troben exemptes de l’aportació dels usuaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.


Complementary Content
${loading}