Certificats digitals

El certificat digital permet autentificar i garantir la confidencialitat de les comunicacions entre ciutadans, empreses o altres institucions públiques a través de les xarxes obertes de comunicació. Aquest sistema garanteix que únicament el ciutadà pugui accedir a la informació, amb la qual cosa s'evita tot risc de suplantació.

Hi ha diferents tipus de certificats digitals i distintes Autoritats de Certificació. En els enllaços següents s'accedeix a la informació sobre els certificats emesos per la Seguretat Social i per altres autoritats de certificació que s'admeten per accedir als tràmits disponibles.

Complementary Content
${loading}