MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors  » Assistència sanitària » Desplaçaments per Europa » Targeta Sanitària Europea (TSE)

Targeta Sanitària Europea (TSE)


La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'objecte de l'estada siga el turisme, una activitat professional o els estudis.

La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en este cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeta el formulari corresponent, previ informe favorable del Servici de Salut. Tampoc no és vàlid si trasllada la seua residència al territori d'un altre Estat membre.

En alguns casos haurà d'assumir una quantitat fixa o un percentatge dels gastos derivats de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual es desplaça. Estos imports no són reintegrables.

Per a ampliar informació pot consultar l'adreça d'Internet http://ec.europa.eu/socialEls titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

                              Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es), i no cal disposar de certificat digital per a accedir a este servici.

Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS elegit o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calga aportar documentació que acredite el dret a exportar les prestacions sanitàries.

Independentment de la forma de sol·licitud de la TSE, s'enviarà, en un termini no superior a 10 dies, al domicili que figura a les Bases de Dades de la Seguretat Social, per la qual cosa cal tindre actualitzada esta dada, i no s'entregarà en mà en cap cas.

Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, pot sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la TSE.

                              La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida durant dos anys i s'hi indica la data de caducitat . La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que en van donar lloc a l'obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comprove que disposa de TSE i que el seu període de validesa inclou la data de tornada prevista. Si no és així, sol·licite una TSE nova per a assegurar la cobertura sanitària durant la seua estada.

(1) Estats en els quals té validesa la TSE:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.Copyright © Seguridad Social 2017. Tots els drets reservats. Avis lega