MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Gizarte Segurantza

Espainiako ezkutua Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren logotipoaren ondoan, web-orrirako estekarekin. Esteka leiho berri batekin. Gizarte Segurantzaren logotipoa, hasiera orrira esteka duena
Informazio linguistikoa
Bilatzaile aurreratua

Langileak

Hemen zaude: Hasiera » Langileak » Afiliazioa » Erregimenak: Nork osatzen dute? » Itsasoko Langileen Erregimen Berezia

Itsasoko Langileen Erregimen Berezia
DokumentuaFitxategia jaisteaFormatuaNeurriaData
Lege-eremu berria itsasoko langileen babes sozialerako Dokumentua ireki:Nuevo marco legal para la protección social de los trabajadores del mar Gaztelania. Dokumentua leiho berri batean irekiko da. PDF 667 Kb 01/12/2015

IGOItsasontziaBesteen konturako langileak.

Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Erregimen Bereziaren barne egongo dira besteren konturako langileak diren hurrengo pertsonak:

 1. Haien arrantza-itsas ekintzak hurrengo ontzietan, itsasontzietan edo plataformetan lan egiten duten pertsonak, baldin eta horietan teknikari edo tripulatzaile gisa badaude:

  1. Merkataritza-itsasketakoetan.
  2. Itsasoko arrantzakoetan, edozein modalitatetakoa.
  3. Portuetako barne-zirkulaziokoetan.
  4. Kirola egitekoetan eta laketontzietan.
  5. Plataforma finkoetan edo itsaso-baliabideen ustiapena edo miaketa lanak egin ditzaketen tresna edo instalazioetan, ur gainean, ainguratuak edo ur gainean jarrita.

  Ez dira halako instalaziotzat hartuko oliobideak, gasbideak, itsaspeko kableak, itsaspeko hustubideak eta edozein motatako hoditeriak edo industria- edo saneamendu-instalazioak.
 2. Merkataritza edo itsas-arrantzako ontzietan edo itsasontzietan lan egiten duten pertsonak, ikerketako langile, baldin eta arrantza behatzaile edo segurtasuneko arduradun gisa erroldatu badira.
 3. Uretatik produktuak ateratzen dituzten pertsona langileak.
 4. Itsasaldean eta itsaso lehorreko aldeetan egiten den akuikulturan aritzen diren langileak, hondarrean eta ur-xafletan egiten den akuikultura barne, esaterako akuikultura-bankuak, labore parkeak, bateak eta kaiolak.

  Berariaz kanpoan geratzen dira haztegiak, itsas-haztegiak eta itsas hazkuntzaren inguruko ikerketa zentroak bezalako lehorreko guneetan enpresen zerbitzura lan egiten duten besteren konturako langileak. Halaber, ur gezako akuikulturan aritzen diren langileak kanpo geratzen dira.
 5. Itsas-baliabideak ateratzen dituzten urpekariak.
 6. Ekintza industrialetan titulu ofiziala duten urpekariak, titulu hori lortzeko behar izan den irakaslana barne.

  Kirol-olgeta tituluak dituzten urpekariak kanpo geratzen dira.
 7. Saregileak.
 8. Portuko zamaketariak.

  Erregimen Berezi honetan barne hartzeko, portuko estibatzailetzat joko dira bakarrik (horien lan-harremana berezia edo orokorra den kontuan hartu gabe) merkantziei lotuta karga, estibatze, desestibatze, deskarga eta garraio lanak burutzen dituzten langileak, itsaso-zirkulazioa xede, eta horiek ontzi batetik bestera edo ontzi batetik lurrera edo beste garraiobide moten artean garraiatzea ahalbidetzen dutenak. Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzko Legearen testu bateginaren 130. artikuluan zerrendatzen diren salgaien manipulazio zerbitzua osatzen dute portuan. Irailaren 5eko 2/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartzen du hori, portuaren estatu- edo autonomia-izaera kontuan hartu gabe.

  Dena den, portuko zamaketari horiek aurreko paragrafoan aipatutako ekintzak egin beharko dituzte, portuan salgaiak manipulatzeko eta autozerbitzurako lizentzia duen enpresa titular bateko langile gisa, edo enpresa horiei langileak eskaintzen dizkieten erakundeetako langile gisa.
 9. Portuko gidariak.
 10. Itsas-arrantzaz eta portuko estibaz arduratzen diren enpresetan jarduera administratiboa, teknikoa edo menpekoa egiten duten langileak, baita salgaien manipulazioa burutzeko lizentzia duten enpresei langileak bidaltzen dituzten enpresak ere, baldin eta jarduera portu aldean soilik burutzen badute, portuaren estatu- edo autonomia-izaera kontuan hartu gabe.

  Jarduera horiek arrantzale-kofradien eta horien federazioen zerbitzura lan egiten duten pertsonak ere barne egongo dira, baita itsasoko kooperatiben, itsas-arrantzaren sektoreko erakunde sindikalen eta armadoreen erakundeen zerbitzura daudenak ere.

  Portuko estibaz arduratzen diren enpresen pertsona langileak Erregimen Berezi honen barne egoteko, enpresak dagokion lizentzia izan beharko du portuan salgaiak manipulatzeko zerbitzurako edo autozerbitzurako, portuaren estatu- edo autonomia-izaera kontuan hartu gabe.

 11. Itsas-arrantzako jardueraren bat egiten duten langileen beste edozein kolektibo, baldin eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak Erregimen honetan sartzen direla zehaztu badu.

Norbere konturako langileak.

 1. Gizarte Segurantzaren Itsasoko Langileen Erregimen Bereziaren barne egongo dira modu ohikoan, pertsonalean eta zuzenean, norbere konturako langile edo autonomo gisa hurrengo jarduerak egiten dituztenak, beste pertsona baten zuzendaritza eta antolakuntzatik kanpo eta irabazi asmoarekin:
  1. Segidan aipatzen diren ontzi edo itsasontzietan egiten diren itsas-arrantzako jarduerak, langile edo armadore horiek tekniko edo tripulatzaile eginkizunak burutzen dutela adieraziz:

   1. Merkataritza-itsasketakoetan.
   2. Itsasoko arrantzakoetan, edozein modalitatetakoa.
   3. Portuetako barne-zirkulaziokoetan
   4. Kirola egitekoetan eta laketontzietan.

  2. Itsasalde edo itsaso lehor aldean egiten den akuikultura.
  3. Itsaskilariak, lanpernariak, alga jasotzaileak eta antzekoak.
  4. Itsas-baliabideak ateratzen dituzten urpekariak.
  5. Ekintza industrialetan titulu ofiziala duten urpekariak, titulu hori lortzeko behar izan den irakaslana barne.
   Kirol-olgeta tituluak dituzten urpekariak kanpo geratzen dira.
  6. Saregileak.
  7. Portuko gidariak.

 2. Norbere konturako langilearen senide laguntzailetzat joko dira eta, beraz, norbere konturako langile gisa Erregimen Bereziaren barne egongo dira, artikulu honetan aipatutako norbere konturako langilearen ezkontidea eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren maila arteko senideak, hori barne, baldin eta normalean ustiategian lan egiten badute, familia buruarekin bizitzen badira eta ekonomikoki horren menpean badaude, soldata jasotzen dutela frogatzen denean izan ezik.

  Hala ere, bigarren eta hirugarren kotizazio taldeetan senide laguntzailetzat jotzeko, ustiapenaren titularraren jarduera berbera egin beharko du derrigorrez.

Besteren konturako langileen antzekoak.

 1. Besteren konturako pertsona langileen antzekoak izango dira, langabeziagatiko babesa eta Soldatak Bermatzeko Funtsa kanpoan utzita, merkataritza-sozietate kapitalisten kontseilariak eta administratzaileak, baldin eta horien kontrola ez badute, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hogeita zazpigarren xedapen gehigarriaren 1. atalean ezarritako baldintzak kontuan izanda, haien kargua betetzeak sozietatearen zuzendaritza edo kudeatzailetza jarduerak egitera eramaten duenean, horregatik edo haien langile izateagatik ordainsaria jasotzen dutela.
 2. Era berean, besteren konturako pertsona langileen antzekoak izango dira portuko gidariak, baldin eta beren jarduerak egiteko portuko gidarien enpresak eratzen badituzte eta zerbitzua emateko lizentziaren titularrak badira. Salbuespenak dira langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubidea eta Soldatak Bermatzeko Funtsa, horietatik kanpo geratuko baitira. Erakunde horiek enpresaritzat joko dira Erregimen Berezi honetan, erakunde horien barneko portuko gidariei eta gainerako langileei dagokienez

IGOItsas Araubide Berezian baja eragiten duten eta beste araubideetan ez dauden itsasoko langileek, Itsasoko Gizarte Erakundearekin dagokion "Hitzarmen Berezia" sinatu dezakete. Horrek estaliko ditu gaixotasun arruntak, lanekoa ez den istripuak, erretiroak, gizarte zerbitzuek eta osasun laguntzak eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena. Eskaria edozein unetan bideratu ahalko da, gainontzeko langileentzat orohar ezartzen diren baldintzak betez gero.

Itsagizon etorkinek eta espainiar naziotasuna duten hauen seme-alabek, aurretik Espainiako Gizarte Segurantzan afiliatuta egonda edo ez, zein herrialdetan lan egiten duten eta herrialde horrek Gizarte Segurantzaren esparruan Espainiarekin ituna edo hitzarmena sinatuta duen edo ez eraginik izan gabe, apirilaren 25eko 996/1986 Errege Dekretuan ezarritako terminoetan Hitzarmen Berezia sinatu ahalko dute.

Baldintza eta zehaztapen nagusiak: Erregimen Orokorrean bezala.

Izapideak: IGIko Zuzendaritza Probintzialak eta Lokalak.

Oinarrizko araudia


IGO
Dokumentuei buruzko informazioa PDF:

PDF artxiboak ondo ikusi ahal izateko, beharrezkoa da Acrobat Reader Adobeprograma instalatuta izatea


Copyright © Seguridad Social 2018. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra