MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridade Social

Escudo de España ao carón do logotipo do Ministerio de Emprego e Seguridade Social con ligazón á súa páxina web. Ligazón nunha nova ventá. Logotipo da Seguridade Social con enlace á páxina de inicio
Información Lingüística
Buscador avanzado

Pensionistas

Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Pensións por terrorismo

Pensións por terrorismo


As pensións extraordinarias recoñecidas pola Seguridade Social e orixinadas por actos de terrorismo:

  • Revalorízanse nos mesmos termos e condicións que as pensións contributivas non concorrentes e non están suxeitas aos límites de recoñecemento inicial e de revalorización previstos na lei.
  • Non son computables cando concorren con pensións ordinarias do Sistema, para os efectos de aplicar, respecto a estas, as normas limitativas existentes en materia de revalorización e tope máximo de pensións.
  • Teñen establecido un importe mínimo mensual equivalente ao triplo do IPREM  vixente en cada momento. Durante o ano 2017, este importe é de 1.597,53 euros. Para estes efectos, as pensións familiares causadas por un mesmo feito, compútanse conxuntamente.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal