Xubilación anticipada de traballadores con discapacidade

idade ordinaria de xubilación esixida en cada momento pode ser reducida mediante a aplicación de coeficientes reductores, no caso de traballadores cunha  discapacidade igual ou superior ao 65% ou, tamén, cunha  discapacidade igual ou superior ao 45%, sempre que, neste último suposto, se trate de discapacidades regulamentariamente determinadas nas que concorran evidencias que determinan de forma xeneralizada e apreciable unha redución da esperanza de vida desas persoas.

Complementary Content
${loading}