Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat

 L'edat ordinària de jubilació exigida en cada moment es pot reduir, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o, també, amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en aquest últim supòsit, es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en les quals concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Complementary Content
${loading}