Qui som?

[D]

Organigrama de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions Gabinet de la Secretaria d'Estat Direcció General d'Ordenació Econòmica de la Seguretat Social Intervenció General de la Seguretat Social Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)Institut Social de la Marina (ISM)


L'organigrama mostra els Organismes i Entitats que integren la Seguretat Social.

Com a òrgan superior es troba el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, del qual depèn la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions. Com a òrgan de suport i assistència immediata al Secretari d'Estat existeix un Gabinet, amb un nivell orgànic de Subdirecció General.

Al seu torn, de la Secretaria d'Estat depenen la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, la Intervenció General de la Seguretat Social i el Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social.

La gestió del Sistema de Seguretat Social espanyol s'atribueix, entre d'altres, als següents ens públics adscrits al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions: l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Institut Social de la Marina (ISM), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i la Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}