MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors  » Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu


Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que sofrixen els interessats per reduir la seua jornada, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors al seu càrrec, durant el temps de la seua hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del Sistema de la Seguretat Social des de l'1-1-2011 i no és aplicable als funcionaris públics, els quals es regixen pel que establix l'art.49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avis lega