MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Tràmits i Gestions

Ets a: Inici » Informació útil » Tràmits i Gestions » Descripcions llargues » Procediment de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Procediment de cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

A continuació es presenta el procediment general

Què és la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu?

És un subsidi que es reconeix a un dels progenitors, adoptants o acollidors, quan ambdós treballen,  per la reducció de la jornada laboral (mínima del 50%) i proporcionalment a aquesta reducció per tenir cura del menor al seu càrrec, que requereix l'ingrés hospitalari de llarga durada per estar afectat de càncer o una altra malaltia greu de les determinades reglamentàriament.

Quins tràmits s'han de fer?

Cal presentar:

El model de sol·licitud de l'Entitat Gestora o, si s'escau, de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, i la documentació necessària per acreditar les dades reflectides en aquesta sol·licitud.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació exigida s'hauran de presentar davant l'Entitat Gestora (Institut Nacional de la Seguretat Social o Institut Social de la Marina) o Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Quin termini hi ha per sol·licitar la prestació?

El dret neix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada corresponent, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir aquesta reducció.

Un cop transcorregut aquest termini, els efectes econòmics del subsidi tenen una retroactivitat màxima de tres mesos.

Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal