Modelo TA.0521 - Solicitude de alta / baixa / variación de datos no réxime especial de autónomos

Existen diferentes versións do modelo TA.0521 en función do tipo de traballador por conta propia de que se trate. Pode presentar a solicitude correspondente na Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración desta. Se dispón dun certificado dixital ou de cl@ve/ usuario + contrasinal pode acceder aos seguintes servizos da Sede Electrónica:

Complementary Content
${loading}