Prestacions familiars

Si voleu sol·licitar alguna prestació familiar, podeu imprimir el formulari pertinent i, un cop omplert, enviar-lo per correu ordinari o presentar-lo a la direcció provincial corresponent.

Sol·licitud de prestació per fill o menor a càrrec


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Sol•licitud de prestació per fill o menor a càrrec Descargar documento Sol•licitud de prestació per fill o menor a càrrec. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,3311 KB) 11/02/2020

Sol·licitud de prestació per fill o menor a càrrec (per a persones jurídiques)


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Sol.licitud de prestació per fill a càrrec (per a persones jurídiques) Descargar documento Sol.licitud de prestació per fill a càrrec (per a persones jurídiques). El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1780 KB) 17/02/2020

Sol·licitud de prestació familiar per fill a cárrec (supòsits especials)

Aquest formulari inclou els supòsits següents:

  • Discapacitat major de 18 anys, no incapacitat judicialment i que no conviu amb els seus progenitors/adoptants.
  • Orfes absoluts.
  • Fills residents fora d’Espanya i amb persona diferent de l’altre titular de la pàtria potestat.
  • Menors no emancipats.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Sol·licitud de prestació familiar per fill a cárrec (supòsits especials) Descargar documento Sol·licitud de prestació familiar per fill a cárrec (supòsits especials). El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,4364 KB) 11/02/2020

Sol·licitud de prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat - Part o adopció múltiple


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad - parto o adopción múltiple Descargar documento Solicitud de prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres con discapacidad - parto o adopción múltiple. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1816 KB) 10/02/2020

Declaració anual d'ingressos de l'assignació per fill o menor a càrrec


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Declaración anual ingresos de la asignación por hijo o menor a cargo Descargar documento Declaración anual ingresos de la asignación por hijo o menor a cargo. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,2211 KB) 08/11/2018

Sol·licitud d'inclusió de nous fills (Prestació familiar per fill o menor a càrrec)


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Sol-licitud d'inclusió de nous fills (Prestació familiar per fill o menor a càrrec) Descargar documento Sol-licitud d'inclusió de nous fills (Prestació familiar per fill o menor a càrrec). El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,4081 KB) 10/02/2020

Comunicació de variacions de la prestació familiar per fill o menor a càrrec (canvi de domicili, entitat bancària, convivència entre progenitors, etc.).


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Comunicació de variacions Descargar documento Comunicació de variacions. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,1936 KB) 05/02/2020
Complementary Content
${loading}