Berandutze-gainordainak

Zer gainordain dagozkie epez kanpoko ordainketei?

Kotizazio dokumentuak ez aurkezteak eta zerga arauzko epearen kanpo ordaintzeak gainordaina aplikatzea eta berandutzeagatiko interesak ordaindu behar izatea ekarriko du, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean zehaztutako baldintzei jarraituz. Berandutzeagatiko gainordain eta interes horiek, eska daitezkeen kasuetan, dagozkien zergekin batera ordainduko dira.

Arauzko epez kanpoko ordainketa administrazioaren akats bati egotz dakiokeen kasuetan (administrazioa enpresaburu gisa ari ez bada), ez da gainordainik edo interesik ordaindu behar izango.

Gizarte Segurantzaren 30. artikuluan eta ekainaren 11ko 1415/2004 Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren diru-bilketari buruzko araudi orokorraren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, hauek dira ordainketak epez kanpo egiteagatik ordaindu beharreko berandutzeagatiko gainordainak eta interesak:

Kuotei dagozkien gainordainak

Ordainketaz arduratu behar diren subjektuek Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 29. artikuluko 1. eta 2. ataletan ezarritako betebeharrak epe barnean bete balituzte:

  • Zorraren %10eko errekargua, dagozkion kuotak ordainketa egiteko epea amaitu eta hurrengo lehendabiziko hilabete naturalaren barnean ordainduko balira.
  • Zorraren %20ko errekargua, dagozkion kuotak ordainketa egiteko epea amaitu eta hurrengo bigarren hilabete naturalaretik aurrera ordainduko balira.

Ordainketaz arduratu behar diren subjektuek 29. artikuluko 1. eta 2. ataletan ezarritako betebeharrak epe barnean bete ez balituzte:

  • Kuotak zor erreklamazioan edo kitapen aktan ezarritako ordainketa epea amaitu baino lehen ordaintzen badira, zorraren ehuneko 20ko gainordaina.
  •  Kuotak epe hori amaitu ondoren ordaintzen badira, zorraren ehuneko 35eko gainordaina.

Kuotak ez diren beste errekurtso batzuengatiko gainordainak

Zuzenbide publikoko ordainketatzat jotzen diren Gizarte Segurantzarekiko zorrak eta kuotak ez diren beste errekurtso batzuen bidez osatuta daudenak dagokien arauzko epearen barnean ordaintzen ez badira, %20ko gainordaina gehituko zaie.

Eska daiteke Gizarte Segurantzara Berandutze Errekarguaren barkamen bat?

Aukera Gizarte Segurantzako Administrazioak errekarguen barkamena ezartzeko, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege Lege Dekretuak ezabatu du; honek, ez zuen 1637/1995 Errege Lege-Dekretuak onartutako aurreko Diru-Bilketa Arautegiaren 59. |artikuluaren 3. atala berregin materia honetan.

Complementary Content
${loading}