Empresaris

Esta pàgina Web li ofereix la informació que necessita per a gestionar la seua empresa sobre inscripció, altes, baixes, cotització/recaptació, pagaments als creditors de la Seguretat Social, |etc., així com els formularis i models que pot presentar en qualsevol Oficina de la Seguretat Social.

Pot accedir al Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades), servici pel qual es fan gestions i intercanvis d'informació i documents relatius a cotització, afiliació i remissió de comunicats d'alta i baixa de la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

Des d'ací pot accedir a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, on té a la seua disposició una sèrie de servicis i des d'on podrà gestionar sol·licituds, escrits i comunicacions sense desplaçar-se.

Complementary Content
${loading}