Programes Socials

El col·lectiu dels treballadors de la mar es diferencia de la resta de sectors de la producció per una sèrie de característiques que venen donades, fundamentalment, per la naturalesa del treball a la mar i la del propi Centre on es desenvolupa (el vaixell): mobilitat, aïllament i perillositat.

El vaixell és, des d' el punt de vista sociològic, una institució total, en el sentit que constitueix un àmbit tancat on es desenvolupen totes les activitats personals, laborals i socials de les persones que hi treballen. La seua mobilitat fa que la gent de la mar estiga exposada a canvis continus i dificultats especials, en particular quan es troben en ports estrangers.

Per altra banda, les característiques laborals del col·lectiu marítim-pesquer no afecten només als mateixos treballadors, sinó que també condicionen, directament o indirectament, el seu entorn familiar.

L'Institut Social de la Marina (ISM), com a organisme encarregat de la problemàtica social del sector marítim-pesquer i per respondre a la necessitat d'atenció social específica i integral d'aquest,  oferix un sistema de protecció social global que completa els mecanismes protectors del sistema de Seguretat Social. Este sistema s'enquadra i actualitza dins de les directrius dels Plans d'Acció del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}