Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Prestació econòmica destinada als progenitors, adoptants o acollidors que reduïxen la seua jornada de treball per a l'atenció del menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.

El subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que sofrixen els interessats per reduir la seua jornada, amb la consegüent disminució del seu salari, per la necessitat de cuidar de manera directa, contínua i permanent els fills o menors al seu càrrec, durant el temps de la seua hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del Sistema de la Seguretat Social des de l'1-1-2011 i no és aplicable als funcionaris públics, els quals es regixen pel que establix l'art. 49.e) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Complementary Content
${loading}