Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


% 45 edo gehiagoko ezintasuna duten langileen erretiro aurreratua

Une bakoitzean ezarritako ohiko adina murriztu ahal izango da ehuneko 45eko edo gehiagoko minusbaliotasun maila duten langileen kasuan , betiere, arauz ezarritako minusbaliotasunak badira, eta pertsona horien bizi itxaropena oro har eta nabarmen murriztu dela erakusten duten frogak baldin badaude.

Onuradunak / baldintzak

Besteen kontura eta norberaren kontura lan egiten duten eta honakoa frogatzen duten Gizarte Segurantzaren Sistema osatzen duten erregimenetako bateko langileak:

  • Gertaera eragilearen datan altan edo altarekin parekatutako egoeran egotea.
  • Haren lan-bizitzan zehar, gutxienez, erretiro-pentsioa jaso ahal izateko beharrezkoa den kotizatzeko gutxieneko epean lan egin izana, ondorengo atalean adierazitako ezintasunen bat eduki eta ehuneko 45eko ezintasuna edo handiagoa izatea.

Erretiro-adina murriztea eragin dezaketen desgaitasunak

Bizi-itxaropenaren murrizketa orokorra eta nabaria ekartzen duten ebidentziak dituzten ezgaitasunak, erretiroaren adina aurreratzea eragin dezaketenak, abenduaren 4ko 1851/2009 RDaren 2. artikuluan jasotzen dira. Araudi horren bidez, LGSSren  Testu Bategineko 206. artikulua garatzen da, %45eko edo hortik gorako ezgaitasuna duten langileen erretiroaren aurreratzeari dagokionez.

Erretiratzeko gutxieneko adina

Ehuneko 45eko ezintasuna edo handiagoa duten pertsonen erretiro-adina, aurreko atalean aipaturiko ezintasunengatik bada, 56 urtekoa (12-01-01etik aurrera) izango da.

Lan egindako denbora

Para el cómputo del tiempo efectivo trabajado, se descontarán todas las ausencias al trabajo, excepto las siguientes:

  • Mediku baja baten ondorioz gertatutakoak, gaixotasun arrunta edo profesionalagatik edo laneko edo lan kanpoko instripuagatik sortuta.
  • Amatasun, aitatasun, adopzioa, harrera, haurdunaldian zehar arriskua edo edoskitze naturalean zehar arriskuagatik kontratu etetean jatorria dutenak.
  • Dirua jasotzeko eskubidearekin lan uzteak.

Pentsioaren kalkulua

Langilearen erretiro-adina jaitsiko den aldia, kotizatutakotzat emango da erretiro-pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko aplikatuko den oinarri arautzailearen portzentajea zehazteko.

Aukeratzeko eskubidea

Abenduaren 4ko 1851/2009 RDak ezartzen duenari heltzeko baldintzak betetzen dituzten langileek, zeinaren  bitartez LGSS   delakoaren Testu Bateginaren 206. artikulua garatzen den, hain zuzen, %45eko ezintasuna edo handiagoa duten langileen erretiroa aurreratzeari dagokiona, eta baita desgaitasun-maila handia frogatzen duten langileen erretiro-adina aurreratzeko koefizienteak zehazten dituen abenduaren 5eko 1539/2003 RDak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituzten langileek, hobeto datorkien aplikazioa aukeratu ahal izango dute.

Complementary Content
${loading}