Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Indemnitzacions per AT o EP

En cas de mort causada per accident laboral o malaltia professional, es concedix a determinats beneficiaris, a més de la corresponent pensió, una indemnització a preu alçat.

Beneficiaris

 • El cònjuge, el supervivent de la parella de fet, l’excònjuge divorciat, separat o amb matrimoni declarat nul, beneficiaris de la pensió de viudetat.

 • Els orfes, beneficiaris de la pensió d'orfandat.


 • El pare i/o la mare que estiguen a càrrec del difunt, sempre que no hi haja altres familiars amb dret a pensió per mort i supervivència, i que ni ells mateixos tinguen dret a esta pensió per causa de la mort del causant.

Quantia

 • Cònjuge, parella de fet o excònjuge divorciat, separat o amb nul·litat matrimonial:

 

  • Sis mensualitats de la base reguladora de la pensió de viudetat.
  • Si existix més d'un beneficiari, la distribució de la indemnització es fa seguint els mateixos paràmetres que amb la pensió de viudetat, inclosa la garantia del 40% de la indemnització a favor del cònjuge supervivent o de la persona que, tot i no ser-ho, convivia amb el causant i és beneficiària de la pensió de viudetat.
  • Si el beneficiari és només el cònjuge d'un matrimoni declarat nul, li pertoca la quantitat proporcional al temps que haja conviscut en matrimoni amb el difunt.
  • Orfes:

   • Una mensualitat de la base reguladora de la pensió d'orfandat.
   • Més la quantitat que resulte de distribuir entre els orfes les sis mensualitats de la base reguladora de la pensió, si no existix cònjuge, parella de fet o excònjuge amb dret a indemnització. A partir del 22-06-06, s'entén que es complix la condició d'absència de cònjuge en els casos en què els progenitors de l'orfe no estaven units en matrimoni.
  • Pare i/o mare:

   • Nou mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent.
   • Dotze mensualitats de la base reguladora, si es tracta d’ambdós ascendents.

  Per excepció, en els casos de mort de pensionistes perincapacitat permanentderivada de contingències professionals, el càlcul de la indemnització s'efectuarà sobre la quantia de la pensió que percebera elcausanten el moment de la mort. 

   

  Compatibilitats / Incompatibilitats

  • La indemnització del cònjuge i dels fills és compatible amb les pensions de viudetat i orfandat que se'ls reconeguen.
  • La indemnització dels ascendents és incompatible amb qualsevol de les pensions de mort i supervivència que pogueren correspondre'ls a ells o a altres familiars.
  Complementary Content
  ${loading}