Lesions permanents no invalidants

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Prestació consistent en una indemnització a preu fet que la Seguretat Social reconeix als treballadors que sofrisquen lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents laborals o malalties professionals que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposen una disminució de la integritat física del treballador, i sempre que apareguen recollides al barem establit a este efecte.

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del Règim General de la Seguretat Social i dels Règims Especials de Treballadors del Mar, Treballadors Autònoms i Mineria del Carbó.

Complementary Content
${loading}