Lesións permanentes non invalidantes

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Prestación consistente nunha indemnización a prezo fixado que a Seguridade Social recoñece aos traballadores que sufran lesións, mutilacións e deformidades causadas por accidentes de traballo ou enfermidades profesionais,que sen chegar a constituír incapacidade permanente, supoñan unha diminución da integridade física do traballador, sempre que aparezan recollidas no baremo establecido para o efecto.

Esta prestación está incluída dentro da acción protectora do Réxime Xeral da Seguridade Social e dos Réximes Especiais de Traballadores do Mar, Traballadores Autónomos e Minaría do Carbón.

Complementary Content
${loading}