Lesions permanents no invalidants

Podeu enllaçar la secció Tràmits i Gestions per veure’n una versió simplificada.

Prestació que consisteix en una indemnització a preu fet que la Seguretat Social reconeix als treballadors que sofreixin lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents laborals o malalties professionals que, sense arribar a constituir incapacitat permanent, suposin una disminució de la integritat física del treballador, i sempre que apareguin recollides al barem establert a aquest efecte.

Aquesta prestació està inclosa dins l'acció protectora del Règim General de la Seguretat Social i dels Règims Especials de Treballadors del Mar, Treballadors Autònoms i Mineria del Carbó.

Complementary Content
${loading}