Prestacions per actes terroristes

Les persones incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, que resulten incapacitades i els familiars d'aquells que siguen pensionistes o moren, inclosos en alguns d'estos règims,   com a conseqüència o en ocasió d'activitats delictives comeses per bandes armades o elements terroristes de les quals no siguen responsables, tindran dret a percebre de la Seguretat Social pensions extraordinàries per actes de terrorisme, així com assistència sanitària i servicis socials.

A més, tindran dret a percebre de l'Estat ajuda psicosocial, rescabalament per danys corporals ...

Complementary Content
${loading}