Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Subsidio en favor de familiares

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Beneficiarios

As fillas/os maiores de 25 anos e os irmás/áns maiores de 22 anos, solteiros, viúvos, separados xudicialmente ou divorciados, que sen acreditar as condicións para ser pensionistas reúnan os requisitos esixidos:

 • Convivir co causante e ás súas expensas con 2 anos de antelación ao falecemento daquel ou desde a morte do familiar co que convivisen, se esta ocorrese dentro deste período.
 • Non ter dereito a pensión pública.
 • Carecer de medios de subsistencia, por ter ingresos económicos iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional, e de familiares con obriga e posibilidade de lles prestar alimentos.

  En aplicación do establecido nos artigos 142 e 143 do Código Civil, están obrigados a "prestarse alimentos", os cónxuxes, ascendentes e descendentes; os irmáns só se deben os "auxilios necesarios para a vida", polo que quedan excluídos da obriga de prestar alimentos.

Contía / Aboamento

 • A contía do subsidio obtense aplicando unha porcentaxe sobre a base reguladora.
 • Porcentaxe: o 20% da base reguladora, calculada de igual forma que na pensión de viuvez.

 • Aboarase durante 12 meses, con inclusión de dúas pagas extraordinarias.

Compatibilidades / Incompatibilidades

 • É compatible coas pensións de viuvez e orfandade causadas polo mesmo suxeito.

 • Será incompatible coa percepción por parte do titular de calquera pensión pública e coa percepción de ingresos de calquera natureza que superen a contía, en cómputo anual, do salario mínimo interprofesional vixente en cada momento, tamén en cómputo anual.

Extinción

 • Por esgotamento do período máximo de duración.

 • Por falecemento.

 • Por comprobarse que non faleceu o traballador desaparecido en accidente.
Complementary Content
${loading}