Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Què és el Període de Liquidació?

És el termini que es pren com a referència per a les bases i els tipus de liquidació que serveixen per determinar la quota.

Llevat que s'estableixin o s'autoritzin expressament liquidacions per períodes superiors o inferiors, els períodes de liquidació de quotes són per mensualitats completes.

Les liquidacions de quotes han de recaure sobre bases constituïdes per retribucions relatives al mes natural al qual correspon la meritació, independentment de si el pagament s'ha d'abonar en el mateix termini o en un altre de diferent.

Les liquidacions de quotes relatives a conceptes retributius que es meriten per períodes superiors al mensual i que se satisfan en l'exercici econòmic corresponent, s'han de prorratejar a les liquidacions mensuals de l'exercici en qüestió.

Les parts proporcionals de conceptes retributius inclosos en la base de cotització relatives a mesos que ja haguessin estat objecte de liquidació, de presentació i, si escau, de pagament, com també els increments de bases o tipus amb caràcter retroactiu, són objecte de liquidacions complementàries i s'han d'indicar en pàgines separades del model TC-2 les bases de cotització de cada mes tenint en compte les bases, els límits, els tipus i la resta de condicions vigents en els mesos als quals corresponen els salaris.

Complementary Content
${loading}