Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Bonificacions i Reduccions

Són deduccions en la quota que resulten de l'aplicació de determinats percentatges a aquesta i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral.

Únicament podran obtenir reduccions o bonificacions en les quotes de Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta o qualsevol altre benefici en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social, les empreses que es troben al corrent de pagament (Certificat d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social) en la data de la concessió.

La falta d'ingrés en termini reglamentari de les quotes de la Seguretat Social i els conceptes de recaptació conjunta, meritats després de l'obtenció d'aquests beneficis, encara que es presentin els documents de cotització en aquest termini, donarà lloc a la pèrdua automàtica i definitiva d'aquests beneficis respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en el termini esmentat, tret que sigui per un error de l'Administració de la Seguretat Social.

Aquelles empreses que, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena de l'Ordre de desenvolupament, no s'hagin incorporat de manera efectiva al Sistema RED, de tramesa electrònica de dades, en la data que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social, no podran adquirir els beneficis en la cotització o se suspendran des de la data esmentada fins a aquella en què es procedeixi a la incorporació al Sistema esmentat.

En el supòsit que a una empresa col·laboradora o amb exclusions d'alguna o algunes contingències li correspongui cotitzar per un treballador amb contracte amb dret a un benefici en la cotització, es procedirà en un primer lloc a l'aplicació dels coeficients reductors corresponents sobre la quota íntegra, i sobre l'import resultant s'aplicaran els beneficis esmentats.

Complementary Content
${loading}