Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Réxime Especial Seguro Escolar

A recadación das cotas fixas de Seguro Escolar efectúase a través dos Centros docentes que imparten ensinos incluídos neste ámbito de aplicación deste, e que as cobran conxuntamente co importe da matrícula correspondente ao curso escolar.

Os Centros docentes efectuarán o ingreso das cotas cobradas aos estudantes, no prazo seguinte: Dende que o alumno ingresa as cotas ata o último día do mes seguinte á finalización do prazo de matrícula, en calquera das Entidades financeiras autorizadas para actuar como Oficinas Recadadoras na provincia onde estea situado o Centro.

Das liquidacións respectivas, os Centros docentes están autorizados a reter por premio de cobranza, a cantidade de 0,02 euros por alumno matriculado e cota ingresada.

Unha vez coñecidas as cotas aboadas polos alumnos no momento de pagamento da matrícula correspondente, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procede á solicitude, á Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte das cotas relativas a aqueles. O ingreso destas cotas realizarase mediante o oportuno libramento do Ministerio de Facenda á conta corrente da Tesourería Xeral da Seguridade Social no Banco de España.

Segundo o artigo 60.4 do Regulamento sobre cotización, o estudante que no mesmo curso académico se matricule en varios centros unicamente aboará a súa cota nun deles.

COTA SEGURO ESCOLAR
Disposicións Legais Efectos Cota Fixa por Curso Académico
Estudantes Ministerio de Educación, Cultura e Deporte  TOTAL
R.D.  1633/85 do 28.8 (BOE do 14.9) Dende curso académico 1985/1986 1,12 1,12 € 2,24 €

 

Dende xuño de 2017 implementáronse dous novos servizos para a xestión electrónica das obrigas derivadas do Seguro Escolar. O acceso a estes servizos poderase realizar a través do Sistema RED ou da Sede Electrónica

Estes servizos son:

  • Emisión de Recibos de liquidación de cotas de Seguro Escolar: permite obter un recibo de liquidación de cotas de seguro escolar para pagamento electrónico.
  • Presentación da Relación de Alumnos matriculados do Seguro Escolar: permite presentar telematicamente a relación de alumnos matriculados.

Para maior información pódese consultar o "Manual de servizos electrónicos para a xestión do Seguro Escolar" que se encontra dispoñible na páxina web, no apartado de Sistema RED/Seguro Escolar.

Complementary Content
${loading}