Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Procediment

Formalització i Recepció de la Sol·licitud

Consideracions Generals:

 • La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model existent. Eixe model es pot obtindre  en qualsevol de les Administracions o UURE de la Seguretat Social.
 • La sol·licitud s'adreçarà a l'Administració de la Seguretat Social o a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la província on l'empresari o subjecte responsable del pagament tinga autoritzat el compte de cotització o on tinga el seu domicili.

 • Si disposa d'un certificat digital, pot fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

 • La sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els quals són els següents:
  • Al registre electrònic de l'Administració o l'Organisme a què es dirigisquen o al Registre Electrònic General de qualsevol Administració Pública.
  • Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. 
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. 
  • A les oficines de Correos, en la forma que reglamentàriament s'establisca. 
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 
  • En oficines d'assistència en matèria de registres.
  • A qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.
 • La sol·licitud s'haurà de presentar amb anterioritat a l'autorització de l'alienació de bens embargats.

 • La sol·licitud serà única i comprensiva de la totalitat del deute existent, amb independència de que l'empresa sol·licitant tinguera diferents codis compte de cotització.

Contingut de la sol·licitud:

S'hauran d'exposar totes les dades necessàries per a la completa identificació del subjecte responsable

Les circumstàncies de fet que la motiven.

El període de l'ajornament i els terminis d'amortització que es proposen.


La quantia del deute, diferenciant la que correspon no ajornable i l'ajornable. Normalment seran denegades les sol·licituds d'ajornament en les quals l'import del deute ajornable no supere el doble del salari mínim interprofessional mensual vigent.

Els codis de compte de cotització afectats.

Complementary Content
${loading}