Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Procediment

Formalització i Recepció de la Sol·licitud

Consideracions Generals:

 • La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model existent. Aquest model es pot obtenir  en qualsevol de les Administracions o UURE de la Seguretat Social.
 • La sol·licitud s'adreçarà a l'Administració de la Seguretat Social o a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la província on l'empresari o subjecte responsable del pagament tingui autoritzat el compte de cotització o on tingui el seu domicili.

 • Si disposeu d'un certificat digital, podeu fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

 • La sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els quals són els següents:
  • Al registre electrònic de l'Administració o l'Organisme a què s'adrecin o al Registre Electrònic General de qualsevol Administració Pública.
  • Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecin. 
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, al de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes o al d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest darrer cas, s'hagués subscrit el conveni escaient. 
  • A les oficines de Correos, en la forma que s'estableixi reglamentàriament. 
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 
  • En oficines d'assistència en matèria de registres.
  • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.
 • La sol·licitud s'ha de presentar abans de l'autorització de l'alienació de béns embargats.

 • La sol·licitud ha de ser única i ha d'incloure tot el deute existent, independentment que l'empresa sol·licitant tingui diferents codis de compte de cotització.

Contingut de la sol·licitud:

S'hauran d'exposar totes les dades necessàries per a la identificació completa del subjecte responsable

Les circumstàncies de fet que la motiven.

El període de l'ajornament i els terminis d'amortització que es proposen.


La quantia del deute, diferenciant la no ajornable i l'ajornable. Normalment seran denegades aquelles sol·licituds d'ajornament en què l'import del deute ajornable no superi el doble del salari mínim interprofessional mensual vigent.

Els codis de compte de cotització afectats.

Complementary Content
${loading}