Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Coeficients Reductors per Exclusió de Contingències

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2017 - Orde ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació, derivades de malaltia comuna i accident no laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es referix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria quinta del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2016 - Orde ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació, derivades de malaltia comuna i accident no laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es referix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria quinta del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2015 - Odre ESS/86/2015 de 30/01 (BOE 31/01)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació, derivades de malaltia comuna i accident no laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es referix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria quinta del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,021 0,004 0,025
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2014 - Orde ESS/106/2014 de 31/01(BOE de l'01/2)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació, derivades de malaltia comuna i accident no laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria quinta del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,025 0,005 0,030
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2013 - Orde ESS/56/2013 de 28/01 (BOE del 29)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació, derivades de malaltia comuna i accident no laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,042 0,008 0,050
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria quinta del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,029 0,006 0,035
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,050 0,010 0,060

(*) Amb efectes d'1 de gener de 2001, desapareix el coeficient reductor per Protecció a la família.

(**) Amb efecte l'1 de gener de 2007, desapareix el coeficient reductor per Jubilació i Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència.

(***) Amb efectes d'1 de gener de 2010, desapareixen els coeficients reductors per a eixes contingències.

OBSERVACIONS: L'import a deduir de la cotització es determinarà multiplicant la quota íntegra que s'obté en aplicar el tipus únic vigent a les bases de cotització corresponents pels coeficients indicats o per la suma d'estos indicadors, si escau.

Complementary Content
${loading}