Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Coeficientes Redutores por Exclusión de Continxencias

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

COEFICIENTES REDUTORES, CONTINXENCIAS EXCLUÍDAS EXERCICIO 2017 - Orde ESS/106/2017, do 09/02 (BOE 11/02)
Continxencias excluídas Empresa Traballadores Total
1.-Protección á familia (*) (*) (*)
2.- Incapacidade permanente, morte e supervivencia e xubilación, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacidade temporal derivada de enfermidade común e accidente non laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Asistencia sanitaria por enfermidade común, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade e accidente non laboral (***) (***) (***)
5.- Prestación Farmacéutica (***) (***) (***)
6.- Supostos aos que se refire o segundo inciso do primeiro parágrafo do apartado 2 da disposición transitoria quinta do RD 480/1993, do 2 de abril, pola que se integra no Réxime Xeral da Seguridade Social o Réxime Especial dos funcionarios da Administración Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supostos de exclusión das continxencias de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, dos funcionarios públicos novo ingreso e demais persoal do artigo 20 do Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTES REDUTORES, CONTINXENCIAS EXCLUÍDAS EXERCICIO 2016 - Orde ESS/70/2016, do 29/01 (BOE 30/01)
Continxencias excluídas Empresa Traballadores Total
1.-Protección á familia (*) (*) (*)
2.- Incapacidade permanente, morte e supervivencia e xubilación, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacidade temporal derivada de enfermidade común e accidente non laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Asistencia sanitaria por enfermidade común, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade e accidente non laboral (***) (***) (***)
5.- Prestación Farmacéutica (***) (***) (***)
6.- Supostos aos que se refire o segundo inciso do primeiro parágrafo do apartado 2 da disposición transitoria quinta do RD 480/1993, do 2 de abril, pola que se integra no Réxime Xeral da Seguridade Social o Réxime Especial dos funcionarios da Administración Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supostos de exclusión das continxencias de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, dos funcionarios públicos novo ingreso e demais persoal do artigo 20 do Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTES REDUTORES, CONTINXENCIAS EXCLUÍDAS EXERCICIO 2015- Orde ESS/86/2015 do 30/01 (BOE 31/01)
Continxencias excluídas Empresa Traballadores Total
1.-Protección á familia (*) (*) (*)
2.- Incapacidade permanente, morte e supervivencia e xubilación, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacidade temporal derivada de enfermidade común e accidente non laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Asistencia sanitaria por enfermidade común, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade e accidente non laboral (***) (***) (***)
5.- Prestación Farmacéutica (***) (***) (***)
6.- Supostos aos que se refire o segundo inciso do primeiro parágrafo do apartado 2 da disposición transitoria quinta do RD 480/1993, do 2 de abril, pola que se integra no Réxime Xeral da Seguridade Social o Réxime Especial dos funcionarios da Administración Local 0,021 0,004 0,025
7.- Supostos de exclusión das continxencias de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, dos funcionarios públicos novo ingreso e demais persoal do artigo 20 do Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTES REDUTORES, CONTINXENCIAS EXCLUÍDAS EXERCICIO 2014 - Orde ESS/106/2014 do 31/01 (BOE do 01/02)
Continxencias excluídas Empresa Traballadores Total
1.-Protección á familia (*) (*) (*)
2.- Incapacidade permanente, morte e supervivencia e xubilación, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacidade temporal derivada de enfermidade común e accidente non laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Asistencia sanitaria por enfermidade común, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade e accidente non laboral (***) (***) (***)
5.- Prestación Farmacéutica (***) (***) (***)
6.- Supostos aos que se refire o segundo inciso do primeiro parágrafo do apartado 2 da disposición transitoria quinta do |R.D. 480/1993, do 2 de abril, pola que se integra no Réxime Xeral da Seguridade Social o Réxime Especial dos funcionarios da Administración Local 0,025 0,005 0,030
7.- Supostos de exclusión das continxencias de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, dos funcionarios públicos novo ingreso e demais persoal do artigo 20 do Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTES REDUTORES, CONTINXENCIAS EXCLUÍDAS EXERCICIO 2013 - Orde ESS/56/2013 do 28/01 (BOE do 29)
Continxencias excluídas Empresa Traballadores Total
1.-Protección á familia (*) (*) (*)
2.- Incapacidade permanente, morte e supervivencia e xubilación, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral (**) (**) (**)
3.- Incapacidade temporal derivada de enfermidade común e accidente non laboral 0,042 0,008 0,050
4.- Asistencia sanitaria por enfermidade común, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural, maternidade e paternidade e accidente non laboral (***) (***) (***)
5.- Prestación Farmacéutica (***) (***) (***)
6.- Supostos aos que se refire o segundo inciso do primeiro parágrafo do apartado 2 da disposición transitoria quinta do |R.D. 480/1993, do 2 de abril, pola que se integra no Réxime Xeral da Seguridade Social o Réxime Especial dos funcionarios da Administración Local 0,029 0,006 0,035
7.- Supostos de exclusión das continxencias de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, dos funcionarios públicos novo ingreso e demais persoal do artigo 20 do Real Decreto-Lei 13/2010, do 3 de decembro, de actuacións no ámbito fiscal, laboral e liberizadoras para fomentar o investimento e a creación de emprego. 0,050 0,010 0,060

(*) Con efectos do 1 de xaneiro de 2001, desaparece o coeficiente redutor por Protección á familia.

(**) Con efectos do 1 de xaneiro de 2007 desaparece o coeficiente redutor por Xubilación, Incapacidade Permanente, Morte e Supervivencia.

(***) Con efectos do 1 de xaneiro de 2010, desaparecen os coeficientes redutores para esas continxencias.

OBSERVACIÓNS: O importe que hai que deducir da cotización determinarase multiplicando polos coeficientes sinalados ou suma destes, se é o caso, a cota íntegra resultante de aplicar o tipo único vixente ás correspondentes bases de cotización.

Complementary Content
${loading}