Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Coeficients Reductors per Exclusió de Contingències

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2017 - Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2016 - Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,017 0,003 0,020
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2015 - Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,021 0,004 0,025
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055


COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2014 - Ordre ESS/106/2014 , de 31/1 (BOE de l'1/2)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,038 0,007 0,045
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,025 0,005 0,030
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,046 0,009 0,055

COEFICIENTS REDUCTORS, CONTINGÈNCIES EXCLOSES EXERCICI 2013 - Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29)
Contingències excloses Empresa Treballadors Total
1.-Protecció de la família (*) (*) (*)
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals (**) (**) (**)
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral 0,042 0,008 0,050
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral (***) (***) (***)
5.- Prestació Farmacèutica (***) (***) (***)
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local 0,029 0,006 0,035
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. 0,050 0,010 0,060

(*) A partir de l'1 de gener de 2001 desapareix el coeficient reductor per Protecció de la família.

(**) A partir de l'1 de gener de 2007 desapareix el coeficient reductor per Jubilació, Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència.

(***) A partir de l'1 de gener de 2010 desapareixen els coeficients reductors per a aquestes contingències.

OBSERVACIONS: L'import a deduir de la cotització es determinarà multiplicant la quota íntegra que s'obté en aplicar el tipus únic vigent a les bases de cotització corresponents pels coeficients indicats o per la suma d'aquests indicadors, si s'escau.

Complementary Content
${loading}