Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Sistema especial de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc destinat a l'exportació

La quota empresarial per contingències comunes, atur i formació professional es calcula per tona de tomàquet fresc empaquetat o fracció de 500 quilograms o més.

Per a l'any 2017, queda fixada en 1,47 euros. Aquest import es distribuirà en 1,31 euros per a contingències comunes i 0,16 euros per als altres conceptes de recaptació conjunta (0,14 euros per a atur i 0,02 per a formació professional).

La cotització corresponent al treballador, així com la de contingències professionals i Fons de Garantia Salarial, es calcula d'acord amb les normes establertes amb caràcter general.

La cotització addicional per hora extraordinària només afectarà l'aportació del treballador, ja que l'aportació de l'empresari queda inclosa en la quota per tona de tomàquet assenyalada.

Segons l'article 152 de la Llei General de la Seguretat Social, els empresaris i treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències, sempre que aquests últims acreditin tenir per a l'any 2017 65 anys i 0 a 4 mesos d'edat i 36 anys i 3 mesos o més cotitzats o 65 anys i 5 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més cotitzats.

L'ingrés de quotes es fa mitjançant el document de cotització TC-1/25.

En els casos que la cotització per tona sigui inferior al 75% del total de cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes, inclosa l'aportació dels treballadors, les empreses estaran obligades a presentar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent o a l'Administració d'aquesta tresoreria els documents acreditatius de les exportacions fetes, en la forma i amb la periodicitat que es determini.

Complementary Content
${loading}