Informació general

Què és es sistema de la Seguretat Social?

El Sistema de la Seguretat Social és un conjunt de règims, a través dels quals l'Estat garanteix a les persones compreses al seu camp d'aplicació, per realitzar una activitat professional o per complir els requeriments exigits en la modalitat no contributiva, així com als familiars o assimilats que tingueren al seu càrrec, la protecció adequada en les contingències i situacions que la llei defineix.

Camp d'aplicació

A efectes de les prestacions de modalitat contributiva, estan inclosos dins del camp d'aplicació del Sistema de la Seguretat Social, i qualsevol que siga el seu sexe, estat civil o professió, tots els espanyols que residisquen a Espanya, i els estrangers que residisquen o es troben legalment a Espanya, sempre que, en tots dos casos, exercisquen la seua activitat en territori nacional, i que estiguen inclosos en algun dels següents apartats:

  • Treballadors per compte d'altre.
  • Treballadors per compte propi o autònoms.
  • Socis treballadors de cooperatives de treball associat.
  • Estudiants.
  • Funcionaris públics, civils o militars.

Composició del sistema de la Seguretat Social:

Complementary Content
${loading}