Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


Conceptes generals

Concepte

Amb caràcter general és un acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la fi de generar, mantenir o ampliar, en determinades situacions, el dret a les prestacions de la Seguretat Social, i amb l'obligació d'abonar a càrrec seu exclusivament, les quotes que corresponguin.

En altres casos, com en el conveni especial d'empreses i treballadors subjectes a expedients de regulació d'ocupació que inclogui treballadors de 55 anys o més, la subscripció s'imposa per la Direcció Provincial de treball i l'acord se subscriu per l'empresa i el treballador d'una part, i la Tresoreria General de la Seguretat Social de l'altra.

Acció protectora

El Conveni Especial tindrà com objecte la cobertura de les prestacions corresponents a invalidesa permanent, mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i serveis socials.

Els Convenis subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 tenien l'opció de subscriure, amb caràcter voluntari, la prestació d'assistència sanitària per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat. Aquests convenis continuaran regint-se per la normativa que hagués estat aplicable. No obstant això, amb posterioritat a l'esmentada data no hi ha l'opció de reduir l'àmbit de cobertura del Conveni Especial.

Complementary Content
${loading}