Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Conceptes generals

Concepte

Amb caràcter general és un acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la fi de generar, mantenir o ampliar, en determinades situacions, el dret a les prestacions de la Seguretat Social, i amb l'obligació d'abonar a càrrec seu exclusivament, les quotes que corresponguin.

En altres casos, com en el conveni especial d'empreses i treballadors subjectes a expedients de regulació d'ocupació que inclogui treballadors de 55 anys o més, la subscripció s'imposa per la Direcció Provincial de treball i l'acord se subscriu per l'empresa i el treballador d'una part, i la Tresoreria General de la Seguretat Social de l'altra.

Acció protectora

El Conveni Especial tindrà com objecte la cobertura de les prestacions corresponents a invalidesa permanent, mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i serveis socials.

Els Convenis subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 tenien l'opció de subscriure, amb caràcter voluntari, la prestació d'assistència sanitària per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat. Aquests convenis continuaran regint-se per la normativa que hagués estat aplicable. No obstant això, amb posterioritat a l'esmentada data no hi ha l'opció de reduir l'àmbit de cobertura del Conveni Especial.

Complementary Content
${loading}