Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Convenio especial de coidadores non profesionais de persoas en situación de dependencia R.D. 615/2007

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Acción protectora

A acción protectora dispensada por este Convenio Especial será a correspondente a xubilación e de   incapacidade permantente e  morte e supervivencia, derivadas de accidente, calquera que sexa o seu carácter, ou de enfermidade, con independencia da súa natureza.

Forma e prazo de solicitude

As solicitudes presentaranse na Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social, ou na Administración desta no modelo correspondente (modelo TA-0040).

Efectos

Os efectos serán dende a data de solicitude do convenio especial. 

Causas de extinción

O convenio para este colectivo extinguirase por calquera das causas seguintes:

  • Por adquirir o coidador a condición de titular dunha pensión de xubilación ou de incapacidade permanente, ou de viuvez ou de favor familiar, cando teña 65 anos ou máis en calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social.
  • Por falecemento da persoa asistida ou extinción da prestación económica para coidados familiares por ela percibida ou por falecemento do subscritor.
  • Por deixar de prestar os servizos como coidador.
  • Por deixar de reunir os requisitos establecidos no R.D.  615/2007.

Outros

As cotizacións á Seguridade Social por este convenio especial serán a cargo exclusivo do subscritor.

No non establecido na norma reguladora deste convenio específico, este convenio especial regúlase polo disposto no Capítulo I da  Orde TAS/2865/2003 do 13 de Outubro.

Complementary Content
${loading}