Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de seguretat social espanyol que passin a prestar serveis a l'administració de la Unió Europea.

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?


Aquelles persones que entren al servici de les Comunitats Europees i que exercisquen el seu dret  de transferir des de qualsevol dels règims públics de previsió social espanyols al sistema de previsió social del personal, comunitari, l'equivalent actuarial o el valor de rescat dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viudetat.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial es realitzarà per mitjà de la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

* 90 dies següents  a la cessació o situació determinant del conveni especial.

* En qualsevol moment.

Requisits


No s'exigix període mínim de cotització per a esta modalitat de Conveni Especial. Haurà d'acreditar-se el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea, així com haver exercit el dret a la transferència previst en el Reial Decret.

Acció protectora


Este Conveni Especial garantix cobertura per Incapacitat Permanent, Servicis Socials i Assistència Sanitària. (S'hi exclouen les prestacions de Jubilació i per Mort i Supervivència).

Efectes


Si la sol·licitud del conveni especial s'haguera presentat dins dels noranta dies naturals següents a la data de la cessació en l'activitat o en la situació que determine la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què tinga efecte la baixa del Règim corresponent, llevat que l'interessat opte perquè l'efecte siga des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'haguera presentat fora del termini dels 90 dies, tal conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Cotització


La determinació de la quota a ingressar es realitzarà d'acord amb les normes establides en la regulació general, amb la particularitat que li correspon l'aplicació d'un coeficient específic per tal de disminuir la cotització com a conseqüència de les contingències no cobertes.

Altres

En el que no s'estableix en l'article 13 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, aquest conveni especial es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}