Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Conveni especial per als inclosos en el camp d'aplicació del sistema de seguretat social espanyol que passin a prestar serveis a l'administració de la Unió Europea.

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?


Aquelles persones que entrin al servei de les Comunitats Europees i que exerceixin el seu dret  de transferir des de qualsevol dels règims públics de previsió social espanyols al sistema de previsió social del personal, comunitari, l'equivalent actuarial o el valor de rescat dels drets passius adquirits en concepte de jubilació o retir i de viduïtat.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial es realitzarà per mitjà de la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

* 90 dies següents  al cessament o situació determinant del conveni especial.

* En qualsevol moment.

Requisits


No s'exigeix període mínim de cotització per a aquesta modalitat de Conveni Especial. Haurà d'acreditar-se el nomenament com a funcionari o agent temporal de la Comunitat Europea, així com haver exercit el dret a la transferència previst en el Reial Decret.

Acció protectora


Aquest Conveni Especial garanteix cobertura per Incapacitat Permanent, Serveis Socials i Assistència Sanitària. (S'hi exclouen les prestacions de Jubilació i per Mort i Supervivència).

Efectes


Si la sol·licitud del conveni especial s'hagués presentat dins dels noranta dies naturals següents a la data del cessament en la activitat o en la situació que determini la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què tingui efecte la baixa del Règim corresponent, llevat que l'interessat opti perquè l'efecte sigui des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'hagués presentat fora del termini dels 90 dies, l'esmentat conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Cotització


La determinació de la quota a ingressar es realitzarà d'acord amb les normes establertes en la regulació general, amb la particularitat que li correspon l'aplicació d'un coeficient específic per tal de disminuir la cotització com a conseqüència de les contingències no cobertes.

Altres

Pel que fa als aspectes no regulats a l'article 13 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, aquest conveni especial es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}