Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Resum quanties

Límit màxim de les pensions

LÍMIT MÀXIM DE LES PENSIONS QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Totes les pensions 2.707,49 37.904,86


Prestacions familiars

PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Menors de 18 anys sense discapacitat 341,00 (taula)
Menors de 18 anys i discapacitat igual o superior 33% 1.000,00
De 18 anys o més amb discapacitat igual o superior al 65% 399,20 4.790,40
 Amb 18 anys o més i un grau de discapacitat igual o superior al 75% i necessitat d'ajuda d'una altra persona per fer actes vitals 598,80 7.185,70
Límit ingressos si són menors de 18 anys sense discapacitat 12.536,00
Límit ingressos si són menors de 18 anys sense discapacitat - Famílies nombroses 18.867,00
PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES AMB DISCAPACITAT |>=  65% 1.000,00 (taula)
PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES (vore taula)

Pensions no contributives

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Jubilació i invalidesa 402,80 5.639,20


Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS)

FASQUANTIA MENSUALQUANTIA ANUAL
Pensions per a ancians i incapacitats149,862.098,04

Subsidis Llei de drets de persones amb discapacitat

Llei general de drets de persones amb discapacitat  QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Subsidi de garantia d'ingressos mínims 149,86 2.098,04
Subsidi per ajuda de tercera persona 58,45 818,30
Subsidi de mobilitat i transport 68,10 817,20


Complement per a pensions no contributives

Per a l'any 2021 s'establix un complement de pensió, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acredite fefaentment el fet de no tindre una vivenda en propietat i tindre, com a residència habitual, una vivenda llogada el propietari de la qual no tinga cap relació de parentiu amb ell fins al tercer grau, ni siga el cònjuge o una persona amb la qual constituïsca una unió estable i convisca amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal. En cas d'unitats familiars en què convisquen diversos perceptors de pensions no contributives, només podrà percebre el complement el titular del contracte de lloguer o, si n'hi ha diversos, el primer d'ells.

Les normes per al reconeixement d'este complement són les que establix el Reial Decret 1191/2012, de 3 d'agost.

Complementary Content
${loading}