Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Resum quanties

Límit màxim de les pensions

LÍMIT MÀXIM DE LES PENSIONS QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Totes les pensions 2.707,49 37.904,86


Prestacions familiars

PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Menors de 18 anys sense discapacitat 341,00 (taula)
Menors de 18 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 33% 1.000,00
Amb 18 anys o més i un grau de discapacitat igual o superior al 65% 399,20 4.790,40
 Amb 18 anys o més i un grau de discapacitat igual o superior al 75% i necessitat d'ajuda d'una altra persona per fer actes vitals 598,80 7.185,70
Límit ingressos si són menors de 18 anys sense discapacitat 12.536,00
Límit ingressos si són menors de 18 anys sense discapacitat - Famílies nombroses 18.867,00
PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES AMB DISCAPACITAT |>= 65% 1.000,00 (taula)
PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES (vegeu taula)

Pensions no contributives

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Jubilació i invalidesa 402,80 5.639,20


Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS)

FASQUANTIA MENSUALQUANTIA ANUAL
Pensions per a persones grans i incapacitats149,862.098,04

Subsidis Llei de drets de persones amb discapacitat

Llei general de drets de persones amb discapacitat  QUANTIA MENSUAL QUANTIA ANUAL
Subsidi de garantia d'ingressos mínims 149,86 2.098,04
Subsidi per ajuda de tercera persona 58,45 818,30
Subsidi de mobilitat i transport 68,10 817,20


Complement per a pensions no contributives

Per a l'any 2021 s'estableix un complement de pensió, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment el fet de no tenir un habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat el propietari del qual no tingui cap relació de parentiu amb ell fins al tercer grau, ni sigui el cònjuge o una persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal. En cas d'unitats familiars en què convisquin diversos perceptors de pensions no contributives, només podrà percebre el complement el titular del contracte de lloguer o, si n'hi ha diversos, el primer d'ells.

Les normes per al reconeixement d'aquest complement són les que estableix el Reial Decret 1191/2012, de 3 d'agost.

Complementary Content
${loading}