Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Sortzapena / Erantzukizuna

Sortzapena / Ordainketa

 • Gizarte Segurantzako sistema osatzen duten erregimenetako pentsioak amaitutako hilabete naturaletan ematen dira eta 14 ordainsari izaten dira, urteko hilabete bakoitzean bat, eta bi aparteko ordainsari, ekainean eta azaroan. Ordainsariak lan istripuengatik eta gaixotasun profesionalagatik jasotzen direnean, 12 ordainsari ematen dira; izan ere, aparteko ordainsariak proportzionalki banatuak daude hilabete arruntetan.
 • Hilabete arruntak osorik ordaintzen dira, eskubidea iraungitzen den hilabetekoa barne hartuta, hasierako pentsioa izan ezik; hura hilabetearen lehen egunean ez bada ordaintzen  eraginkorra den pentsio hilabeteak dituen egun naturalen arabera proportzioan ordainduko da. 
 • Hilabeteak edo aparteko ordainsariak sortzapen aldi osoen kasuan,  hilabete horiei dagozkien hilabete arruntetako zenbateko berbera ordainduko da bakoitzean. Nahikoa izango da pentsio egun bat abonatzea dagokion aparteko ordainsariaren seiren osoa izateko.

  Pentsioaren hasierako aitorpenen kasuan, edo bertan behera utzitako pentsio bat jasotzen berriro hasiz gero, ekaineko eta azaroko aparteko ordainsariak honela osatutako hilabete bakoitzeko seirena abonatuko da, hurrenez hurren:

  • Aitorpenaren hasierako efektuak dauden edo pentsioa jasotzen berriro hasten den hilabetea eta maiatza, biak barne, efektuak abenduaren 1etik maiatzaren 31ra artean zehaztuta badaude.
  • Aitorpenaren hasierako efektuak dauden edo pentsioa jasotzen berriro hasten den hilabetea eta azaroa, biak barne, efektuak ekainaren 1etik azaroaren 30era artean zehaztuta badaude.

  Pentsioa jasotzea bertan behera uzten bada edo iraungi egiten bada, arrazoia edozein izanda ere, aparteko ordainsaria, jasotako azkenaren hurrengoa, bertan behera utzi edo iraungi den hilabetearen 1ean sortu dela ulertuko da, eta eskubidea zuen pentsioaren azken hilabetearekin batera ordainduko da, edo sortzapen pentsio edo jaso gabeko gisa, honako arauei jarraituz:

  • Ekaineko aparteko ordainsariaren kasuan, aurreko urteko abendua eta pentsioa bertan behera utzi den edo iraungi den hilabetearen artean (biak barne) hilabete bakoitzeko seirena ordainduko da.
  • Azaroko aparteko ordainsariaren kasuan, urte horretako ekaina eta pentsioa bertan behera utzi den edo iraungi den hilabetearen artean (biak barne) hilabete bakoitzeko seirena ordainduko da.
''

Ordainketaren erantzukizuna

Hauek egiten dute pentsioaren ordainketa:

 • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak (INSS) edo, dagokionean, Itsasoko Gizarte Institutuak (ISM), erretiroagatiko pentsioak eta ezintasun iraunkorreko, alarguntza, zurztasun eta senitartekoen aldeko pentsioak direnean, pentsio horiek eragin dituen gertakizuna gaixotasun arrunta edo lanez kanpoko istripua denean.
 • INSSk edo Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileak, alegia: lan-istriputik eratorritako gertakizunen babesaz arduratzen denak. Babesaz arduratzen dena Mutualitate bat bada, pentsioen ordainketa INSSren bidez egingo da. Horretarako, Mutualitateak, aurretik, dagokion pentsioaren kostuaren kapitaleko egungo balioa eratu behar du.
 • INSSek, pentsioak eragin dituen gertakizuna gaixotasun profesionala denean.
Complementary Content
${loading}