Procediment de sol·licitud del Conveni especial durant les situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures públics, permisos i llicències.

A continuació es presenta el procediment general

Qui el pot sol·licitar?

Els treballadors en alta sense retribucions, en compliment de deures públics, permisos i llicències que no donin lloc a excedència a la feina en les quals es mantingui l'obligació de cotitzar.

Quan s'ha de presentar?

Durant els:

  • 90 dies següents a la situació determinant del conveni especial.
  • En qualsevol moment.

(*) Els terminis de presentació influiran en el moment d'entrada en vigor del conveni.

Quins tràmits s'han de fer?

Hauran de presentar el Model TA-0040.

On es tramita?

Via Presencial:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant.

Via telemàtica:

A través de la Seu Electrònica si disposa d'un certificat digital.

Complementary Content
${loading}