Cerrar

05/02/2020:  Publicouse o "Boletín de Noticias RED 01/2020".

09/01/2020: Publicouse un aviso sobre modificacións na funcionalidade online de Certificados de Nacemento e coidado de menor (RECEMA).

12/12/2019: Publicouse un aviso en "Avisos año 2019"Ficheiro de comunicación do INSS ás empresas sobre determinadas situacións das persoas en situación de alta nos seus ccc-FIE-.

21/11/2019: Publicouse un aviso en "Avisos año 2019"sobre a modificación nos límites dos cálculos das bonificacións.

Sistema de Liquidación Directa

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS) veu traballando nos últimos anos no Sistema de Liquidación Directa de cotizacións á Seguridade Social, que lle permitirá adoptar un papel activo no proceso de recadación, pasando dun modelo de autoliquidación a un modelo de facturación, así como proporcionar maior información sobre as cotizacións a empresas e traballadores a través dun modelo de atención personalizado e multicanle.

Os obxectivos prioritarios do Sistema de Liquidación Directa son: minimizar os erros ao asumir a TGSS a aplicación das regras de cotización e contrastar os datos con carácter previo á liquidación e mellorar a transparencia e a forma de relación coas empresas baseada nun sistema plenamente telemático eliminando a necesidade de actuacións presenciais e en soporte papel.

Este sistema supón modificacións no actual procedemento de intercambio de información, tratamento, estrutura e formato dos ficheiros co que os usuarios do Sistema RED se relacionan coa TGSS.

Actualmente, encóntranse dispoñibles os seguintes contidos:

Complementary Content
${loading}