Procedemento de prestación non económica por coidado de fillo, de menor acollido ou doutros familiares

A continuación preséntase o procedemento xeral

Que é a prestación non económica?

É unha prestación familiar contributiva que consiste en considerar efectivamente cotizados:

  • Os tres primeiros anos do período de excedencia do que os traballadores gocen por coidado de cada fillo ou menor acollido.  
  • O primeiro ano do período de excedencia do que os traballadores gocen por coidado  doutros familiares.
  • O incremento, ata o 100 por cento, das cotizacións realizadas en determinados supostos de redución de xornada por coidado dun menor ou persoa con discapacidade.

Que trámites se deben de realizar?

A empresa deberá comunicar á Tesouraría Xeral da Seguridade Social o inicio e a finalización da excedencia con reserva do posto de traballo.

Onde se tramita?

A través do sistema RED ou en calquera Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

O recoñecemento das cotizacións realízao a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

Que prazo hai para solicitar a prestación?

O dereito ao recoñecemento desta prestación non prescribe, polo que se poderá solicitar en todo momento.

 

Complementary Content
${loading}