Procedemento de solicitude do Convenio especial durante as situacións de permanencia en alta sen retribución, cumprimento de deberes públicos, permisos e licenzas.

A continuación preséntase o procedemento xeral

Quen pode solicitalo?

Os traballadores en alta sen retribucións, en cumprimento de deberes públicos, permisos e licenzas que non dean lugar a excedencia no traballo nas que se manteña a obriga de cotizar.

Cando ten que ser presentado?

Nos:

  • 90 días seguintes á situación determinante do convenio especial.
  • En calquera momento.

(*) Os prazos de presentación influirán no momento de entrada en vigor do convenio.

Que trámites se teñen que realizar?

Deberán presentar o Modelo TA-0040.

Onde se tramita?

Vía Presencial:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante.

Vía telemática:

A través da Sede Electrónica, se dispón dun certificado dixital.

Complementary Content
${loading}